CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Comencen la residència a Barcelona més de vuit-cents metges

El 24 de maig van començar la residència a Barcelona més de vuit-cents metges. La plaça la van triar a partir dels seus resultats a l’examen MIR i tots aquests metges i metgesses s’han inscrit al Col·legi entre els mesos d’abril i maig.

El 23 de maig es va celebrar a la seu col·legial l’acte de benvinguda MIR, en el qual la vicepresidenta del CoMB, Elvira Bisbe, i el president de la Secció Metges MIR i Metges Joves, Francesc Bas-Cutrina, van orientar els nous col·legiats sobre com han d’afrontar la residència, les virtuts que ha de tenir el metge, els serveis i activitats que ofereix el Col·legi i la utilitat de l’app MetgesBarcelona per gaudir dels serveis col·legials al mòbil.

Finalment, es va celebrar una festa amb música i sorteig de regals organitzada per la Secció de Metges MIR i Metges Joves.