Fundació Galatea: Les emocions en el tractament dels trastorns addictius
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Fundació Galatea: les emocions en el tractament dels trastorns addictius

Les addiccions han representat i representen un seriós repte per als professionals que es dediquen a tractar-les. No és possible entendre l’addicció sense veure-hi més enllà dels símptomes, i tampoc és possible entendre la rehabilitació sense tenir en compte el canvi profund que representarà per a la persona en tractament.

Per abordar aquest tema, la Fundació Galatea va convidar Humberto Guajardo, metge, psiquiatre i degà de la Facultat de Ciències Mèdiques de la Universitat de Santiago de Xile, i Diana Kushner, antropòloga, professora de la Facultat de Ciències Mèdiques de la Universitat de Santiago de Xile. Aquests professionals van presentar durant dos dies d’abril un model d’intervenció per al tractament de les addiccions mitjançant el treball amb les emocions.