La nova llei de protecció de dades
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

La nova llei de protecció de dades

Des del passat 25 de maig ja és aplicable la nova normativa de protecció de dades. Per adaptar-se al canvi normatiu, el Col·legi va organitzar una sessió informativa el passat març amb experts del Col·legi en el nou Reglament Europeu de protecció de dades.

Durant la sessió es van tractar els aspectes més sensibles de la normativa i què han de fer els professionals.

També es va presentar una petita guia d’actuació amb alguns passos a seguir per adaptar una consulta mèdica a la nova llei.


Més informació: www.youtube.com/COMBarcelona