Renovació de la Comissió de Deontologia
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS BONA PRAXI

Renovació de la Comissió de Deontologia

La Junta de Govern del CoMB va designar els 27 membres de la Comissió de Deontologia (CD), que després van ser ratificats per l’Assemblea de Compromissaris.

La Comissió de Deontologia del CoMB està integrada pels següents membres: Josep Terés Quiles, president; Arkaitz Imaz Vacas, secretari;  Rosa M. Antonijoan Arbós; Pere Nolasc Barri Ragué; Josep Antoni Blanco Domínguez; Lluís Cabré Pericàs; Ignasi Coll Roldua; Blanca De Gispert Uriach; Jaume Duran Navarro; Ferran Fillat Gomà; Cristina Fortià Palahí; Gemma Garcia Parés; Sílvia Güell Parnau; Joana Herrero Batalla; Clara Llubià Maristany; Ferran Masanés Toran; Josep Manuel Menchón Magriñà; Joan Nardi Vilardaga; Amadeu Pujol Robinat; Dolors Quera Ayma; Núria Querol Viñas; Bernabé Robles del Olmo; Joan Sala Pedrós; Carme Sala Rovira; Antònia Sans Boix; Joaquim Semillas Ricart, i Rosa Servent Pedescoll.