CoMB SECCIONS I COMARQUES

Metges de Sexologia

Posicionament de la Secció

Manel Honrado, president de la Secció de Sexologia

Davant d’una petició d’estètica genital, manifestem el següent:

És una realitat que no podem menystenir. Segurament la millora de l’autoestima és un dels motius principals de la demanda. Respectem la decisió dels/de les pacients i per això és imprescindible que els especialistes mèdics que els assessorin: facin un cribratge bàsic de les disfuncions sexuals; esbrinin si les expectatives de millora també inclouen problemàtica relacional, mites i creences errònies de salut sexual; informin que la millora de l’aspecte genital no necessàriament millora la funció i la satisfacció sexual, i segueixin l’article 47 del Codi Deontològic del CoMB, que diu: “El metge no emprarà procediments ni prescriurà medecines amb les quals no estigui degudament familiaritzat i no estiguin basades en l’evidencia científica o en l’eficàcia clínica, encara que el pacient hi consenti.”

Si l’especialista que fa el procediment no vol o no pot discernir aquestes qüestions, hauria de demanar una interconsulta a un col·lega sexòleg.