Termcat
CULTURA I SOCIETAT

Les denominacions de vacunes en català (II)

En aquest Consultori terminològic continuem la presentació, encetada en el número anterior, dels criteris sobre les denominacions de vacunes en català, establerts pel Consell Supervisor l’any 2015 amb l’aval de diversos experts en vacunologia.

Les denominacions de vacunes polivalents

Les denominacions de vacunes polivalents es poden construir, segons el cas, especificant els serotips o serogrups per als quals és vàlida la vacuna (per exemple, vacuna anti-hepatitis A i B) o bé fent referència al nombre de serotips o serogrups, mitjançant la construcció genèrica x-valent (vacuna antipneumocòccica conjugada heptavalent).

La primera opció es considera prioritària en els casos en què la vacuna és útil per a pocs serotips o serogrups (dos o tres, preferiblement), mentre que la segona opció es considera preferent en els casos en què la vacuna és útil per a quatre serotips o serogrups o més.

Pel que fa a la forma x-valent, es construeix amb un numeral grec adjuntat al formant llatí -valent en la designació de fins a deu serotips o serogrups: monovalent, divalent, trivalent, tetravalent, pentavalent, hexavalent, heptavalent, octovalent, nonavalent i decavalent. A partir d’onze serotips o serogrups, es proposa de donar prioritat, en canvi, a la construcció formada amb la xifra i el formant llatí -valent (11-valent, 13-valent, 23-valent, etc.). Aquesta construcció també es considera admissible, si bé secundàriament, per a fer referència a menys d’onze serotips o serogrups en contextos divulgatius o amb limitacions d’espai. 

Les denominacions abreujades de vacunes 

Les denominacions abreujades de vacunes, que poden ser imprescindibles en molts contextos, es construeixen amb el nucli vacuna seguit de la sigla del nom de la vacuna. 

Pel que fa a la formació de les sigles, cal tenir en compte les consideracions següents: segueixen l’ordre de la sintaxi catalana (vacuna VPH, contra el virus del papil·loma humà); recullen el nom de la malaltia o el patogen que la causa amb la lletra inicial (vacuna T, contra el tètanus) o, en denominacions sintagmàtiques o compostes, amb les inicials (vacuna RV, contra el rotavirus; vacuna FG, contra la febre groga; vacuna XRP, contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis); finalment, per a les vacunes polivalents, les sigles inclouen els serogrups o serotips sobre els quals actua la vacuna (vacuna HAB, contra les hepatitis A i B), o el nombre de serogrups o serotips (vacuna VPH2, contra el virus del papil·loma humà tipus 16 i 18).

Teniu disponibles els criteris complets al web del TERMCAT, a l’adreça següent: http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf