PAIMM
CoMB MÓN SANITARI MÓN PROFESSIONAL

Història, objectius i funcionament

El Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM) és un programa dedicat a l’assistència dels col·legiats dels Col·legis de Metges de Catalunya amb trastorns mentals o conductes addictives a l’alcohol o a d’altres substàncies, que s’orienta al tractament i a la recuperació dels metges per tal de garantir el seu retorn i la integració a l’exercici de la professió en òptimes condicions i que vetlla, per tant, per la bona pràctica clínica. 

Història 

1997 El CoMB, coincidint amb la redacció del nou Codi de Deontologia, va dissenyar un programa específic d’atenció al metge malalt per abordar una intervenció global, tant en els aspectes assistencials, com en els d’avaluació i control de l’exercici.

1998 Signatura del conveni entre el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i el CoMB que va permetre la posada en marxa del PAIMM. Tot seguit s’hi van adherir els col·legis de  Girona, Lleida i Tarragona. A partir d’aquell moment el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va ser la institució titular del Programa mentre que de la gestió se n’encarregava el CoMB.

2000 El PAIMM es va anar estenent en el conjunt de l’Estat espanyol. Gairebé totes les comunitats autònomes i consells autonòmics de col·legis de metges van desplegar el seu propi PAIME seguint les línies bàsiques d’actuació del model català.

2001 1a Conferència Europea a Barcelona en la qual experts del continent van tractar sobre l’abordatge terapèutic del metge malalt. Fruit del treball d’aquella trobada, va sortir el Manifest de Barcelona, una declaració de principis sobre la necessitat d’una presa de consciència sobre el fenomen del metge malalt i una crida als agents implicats a donar una resposta en un marc europeu.

2003 La Fundació Galatea es va fer càrrec de la gestió del PAIMM. La Fundació Galatea havia estat creada l’any 2001 pel CCMC, arran de l’experiència del PAIMM, per vetllar per la salut i benestar de tots els professionals de la salut (medicina, infermeria, veterinària, farmàcia, psicologia, odontologia, treballadors socials) i, conseqüentment, garantir una millor qualitat assistencial als ciutadans.

2009 Creació de l’European Association for Physician Health (EAPH) al 1er Meeting fundacional que es va celebrar a Oslo, a on van participar experts de països com Regne Unit, Noruega, Suècia, Àustria, Bèlgica, Finlàndia, Irlanda, Polònia i Catalunya i a on es van abordar com a prioritats el reconeixement dels problemes relacionats amb la salut dels professionals, l’atenció al metge amb dificultats, el maneig de les organitzacions, aspectes polítics com el finançament i la regulació. 

2010 Celebració del 2n Meeting de l’EAPH a Barcelona i el setembre de 2011 el 3r a Salzburg. L’EAPH esdevé, així, una entitat de grups i persones vinculades a la salut dels metges amb la finalitat d’intercanviar informació i treballar conjuntament per establir un estàndard europeu comú de suport als metges amb problemes de salut.

2018 Integració del PAIMM a l’European PHP Network, punt de trobada i debat entre proveïdors de programes assistencials per intercanviar experiències i posar en comú idees per anar cap a un model òptim, en funció de les necessitats i possibilitats de cada servei.

Objectius del PAIMM

  • Facilitar als metges l’accés a una atenció sanitària de qualitat i especialitzada en cas de malalties relacionades amb trastorns mentals o conductes addictives.
  • Afavorir la seva rehabilitació i reinserció com a professionals.
  • Garantir la bona praxi de l’acte mèdic.

Qui pot accedir al PAIMM?

Tots els metges col·legiats i en actiu que pateixin un trastorn mental o una conducta addictiva.

Cartera de serveis

El PAIMM disposa dels següents serveis:

  • Unitat d’Acolliment.
  • Unitat de Consultes Externes.
  • Unitat d’Internament.
  • Hospital de Dia.

Qui finança el tractament?

El finançament procedeix del concert entre la Fundació Galatea, el CatSalut i els Col·legis de Metges de Catalunya per atendre els professionals col·legiats i en actiu.

El finançament per als metges col·legiats a la resta de l’Estat es fa mitjançant la participació del Departament de Salut de la comunitat autònoma, el Col·legi de Metges corresponent i la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (OMC).