CoMB MÓN PROFESSIONAL

Els conflictes d’interessos i la recerca biomèdica

La Junta de Govern del CoMB va fer pública, el passat setembre, una nota sobre els conflictes d’interessos i la recerca biomèdica. A la nota s’assenyala que “els metges i investigadors han de fer sempre una bona pràctica i una bona recerca biomèdica: ètica, d’acord amb el Codi de Deontologia, de qualitat contrastada i útil per a la societat”. També s’incideix especialment en el fet que la transparència és fonamental, ja que “tota la recerca biomèdica exigeix i, alhora, genera, una relació de confiança entre els ciutadans, els investigadors, les institucions i la indústria”.

La Junta de Govern també considera important indicar que l’existència de possibles conflictes d’interessos “és freqüent en investigació biomèdica, atesa la natural i necessària relació entre promotor i investigador” i això no implica que els resultats de la recerca estiguin compromesos o no siguin vàlids. El que es recomana és que aquests conflictes d’interessos siguin declarats i, per tant, coneguts per la comunitat científica i per la societat. És responsabilitat dels metges i investigadors conèixer aquestes regles, aplicar-les i actuar sempre en conseqüència. 

 

Accés al document complet.