CoMB MÓN PROFESSIONAL BONA PRAXI

Principis que han de regir la indicació mèdica de teràpies complementàries

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha fet públic un Document de Posició amb un decàleg a on es defineixen quins són els principis que han de seguir els metges que indiquen teràpies complementàries per garantir l’exercici correcte de la medicina. Aquests principis parteixen de la base general que qualsevol professional de la medicina ha de guiar-se, de manera inexcusable, per criteris científics consensuats i actualitzats i que l’abordatge de qualsevol malaltia ha de comprendre, de manera inequívoca i fonamental, la indicació de tractaments basats en els coneixements mèdics validats. Així doncs, les teràpies de caràcter complementari, tot i pretendre contribuir a millorar l’estat del pacient, no poden ocupar mai un paper principal ni exclusiu en el maneig de cap patologia.

El decàleg complementa les normes professionals i deontològiques ja existents en aquesta matèria i serà d’obligat compliment per part dels metges en cas que indiquin teràpies complementàries.

 

Accés al document complet.