Informe Anual 2017
CoMB

El Col·legi edita l’Informe Anual 2017

El Col·legi de Metges de Barcelona publica la 26a edició del seu Informe Anual, on es presenta la nova Assemblea de Compromissaris i la nova Junta de Govern per al període 2018-2022 i es fa un resum de les principals activitats de la institució durant l’any passat.

Activitat col·legial

A L’activitat del Col·legi a cop d’ull s’ofereix un resum visual de l’activitat del Col·legi en xifres. Tot seguit, el capítol Com som i qui som recull l’informe sobre demografia col·legial i un article d’opinió sobre la futura jubilació d’un gruix important de la població mèdica.

A continuació, el capítol Món professional, centra els seus continguts en la prioritat de la Junta de Govern per lluitar contra la precarietat laboral dels metges, els principis del 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, els Premis a l’Excel·lència Professional i el reconeixement als professionals sanitaris que van atendre les víctimes de l’atemptat terrorista de la Rambla de Barcelona.  

A Món sanitari s’aborden temes com el pla per avançar en la conciliació laboral i personal, les necessitats dels professionals de la medicina privada, les millores necessàries per a l’atenció primària, el debat sobre els models de participació als centres hospitalaris, la regulació de la indicació de medicaments per part d’infermeria, la situació als serveis d’urgències i l’activitat dels metges de l’àmbit sociosanitari. 

L’Informe Anual dedica l’espai Control de l’exercici i Deontologia a l’activitat de la Comissió de Deontologia i a la funció de control de l’exercici professional, i el capítol Comptes col·legials a l’estat de la tresoreria col·legial, amb el resultat i balanç de l’exercici 2017. 

Al bloc Serveis col·legials s’informa de la continuïtat del model de responsabilitat professional amb l’asseguradora Sham, i de les activitats de la Unitat Integral de Violència contra el Metge, el Comitè d’Ètica i d’Investigació Clínica, el Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt, la Fundació Galatea, la Unitat d’Atenció al Col·legiat, el Servei d’Ocupació, el Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada, la Unitat de Participació, el Centre d’Estudis Col·legials i l’Assessoria Jurídica. 

El capítol Innovació, tecnologia i comunicació recull el document i el decàleg del CoMB amb recomanacions als professionals sobre l’ús de xarxes socials, l’evolució de l’app MetgesBarcelona, i del segell Web Mèdic Acreditat i el Programa Metge Emprenedor. S’ofereix també informació sobre els canals de comunicació del CoMB als mitjans de comunicació, incloent també un recull de les notícies més destacades de l’any.

L’activitat col·legial es clou amb tres apartats: Cooperació, que explica les Beques Bada i l’ajuda als refugiats; Cultura i societat, on es detallen iniciatives com la Galeria de Metges Catalans, l’any commemoratiu, l’Agenda Cultural o els Medijocs, i Juntes comarcals i seccions col·legials

Activitat Grup Med

En la part de l’Informe Anual 2017 sobre Les empreses del Col·legi, s’informa sobre el Grup Med, el hòlding d’empreses del Col·legi de Metges de Barcelona. S’inclou un resum visual de l’activitat del Grup en xifres i un escrit sobre l’estratègia sostenible del Grup Med, basada en els valors, el Codi de Bon Govern Corporatiu i la Responsabilitat Social Corporativa, així com el compromís amb el progrés social, les persones, el medi ambient i la societat. 

La publicació ofereix dades sobre totes les empreses del Grup Med i la seva activitat durant el 2017, any en què es va celebrar els 25 anys de la corredoria d’assegurances Medicorasse.

 Més informació: Informeanual.comb.cat

 

Imatge Imatge