Josep Vilaplana continuarà dos anys
més de president del Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya
CoMB MÓN PROFESSIONAL

Josep Vilaplana continuarà dos anys més de president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, serà president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCCMC) durant dos anys més, després que el plenari de la corporació que agrupa els quatre col·legis de metges catalans hagi aprovat la revalidació del càrrec fins al 2020.

El CCMC també ha acordat la continuïtat de Fernando Vizcarro, president del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, com a vicepresident del Consell, així com d’Elvira Bisbe i Josep Maria Benet, vicepresidenta i vocal de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona, respectivament, com a secretària i tresorer de la corporació.

El CCMC ha emès prop d’una vintena de posicionaments en els darrers dos anys sobre diversos temes rellevants de la professió i de l’àmbit de la salut en general, l’últim dels quals sobre l’ús de les teràpies complementàries.