MÓN PROFESSIONAL MÓN SANITARI CoMB

L’Assemblea de Compromissaris aprova la creació de Grups de Treball professional i una nova Secció Col·legial

El passat mes d’octubre va tenir lloc una nova sessió de l’Assemblea de Compromissaris. El president del Col·legi, Jaume Padrós, va detallar a l’informe de presidència les principals actuacions dels darrers mesos, entre les quals les reunions que s’han dut a terme amb la Conselleria de Salut, l’Institut Català de la Salut (ICS) i el CatSalut per abordar propostes que s’orientin cap a la defensa dels interessos dels professionals i que salvaguardin la qualitat assistencial. 

Comissió i Grups de Treball

El tresorer de la Junta, Lluís Esteve, va referir-se a la composició de la nova Comissió de Treball creada per la Junta de Govern, que té com a objectiu dinamitzar Grups de Treball que desenvolupin propostes pel que fa a tres eixos d’actuació prioritaris per a la Junta de Govern: la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, la precarietat laboral i el lideratge i l’autonomia professional. Els Grups de Treball, encapçalats per un responsable, són un element de participació voluntari que col·legiats i col·legiades tenen al seu abast per contribuir a enriquir la professió i col·laborar amb el Col·legi. 

Aprovació de la Secció Col·legial de Metges de Tractaments Complementaris

A proposta de la Junta de Govern, l’Assemblea de Compromissaris va aprovar amb un 98 % dels vots la creació d’una nova secció col·legial que integra, de manera automàtica, els membres que fins ara pertanyien a alguna o a més d’una de les seccions de Metges Acupuntors, Metges Homeòpates i Metges Naturistes. Aquesta nova secció abordarà qüestions que “se cenyeixin” a la bona praxi professional quant a la seva complementarietat i no al debat científic, que correspon a les societats científiques. Padrós també va argumentar que “l’existència de les anteriors seccions, concebudes com a espais de debat, s’havien acabat confonent amb l’aval dels col·legis a aquestes pràctiques.” 

La reorganització de l’estructura i de les seccions col·legials té el seu origen en el Document de Posició del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) “Principis per a l’ús mèdic de les teràpies complementàries” del 19 de juliol de 2018.

20 anys del Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM)

Gustavo Tolchinsky, coordinador de Catalunya del Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM) i secretari del CoMB, i Eugeni Bruguera, director assistencial de la Clínica Galatea, van recordar que enguany el PAIMM celebra el vintè aniversari de la seva creació, una efemèride molt especial per al Col·legi, per al conjunt de la professió, i sobretot per a la ciutadania, atès que garanteix una atenció sanitària de qualitat. En paraules de Bruguera, l’experiència del PAIMM i la seva bona evolució al llarg de tots aquest anys ha comportat la demanda de nombrosos col·legis d’altres col·lectius sanitaris per tal de donar resposta assistencial i col·legial als seus col·legiats. 

Pel que fa a l’accés al PAIMM, un fet molt positiu és que cada vegada és més fàcil que els metges es decideixin ells mateixos a demanar ajuda, i per això la demanda voluntària s’ha convertit en la seva via d’accés més habitual i arriba al 95 % dels casos. Hi ha dos tipus de demanda més, la informació confidencial i la denúncia, tot i que només una petita quantitat de metges venen per aquesta via. Des de la seva creació l’any 1998, a través del PAIMM han estat atesos més de 2.700 metges.