Taller del PPS d’intervenció en funcions cognitives
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Taller del PPS d’intervenció en funcions cognitives

El Programa de Protecció Social (PPS) del CoMB ha programat per al darrer trimestre del 2018 un taller adreçat a metges i familiars de primer grau majors de 65 anys amb un nivell cognitiu dins de la normalitat. Amb el títol “No oblidis la teva memòria” el PPS té l’objectiu de treballar eficientment els recursos cognitius, de millorar l’adaptació a l’entorn i de potenciar la qualitat de vida i l’autoestima de les persones grans. El taller, que és gratuït s’organitza mitjançant sessions de treball interactives i grups de treball reduïts.