CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Lideratge d’equips sanitaris eficaços i saludables

La Fundació Galatea ha promogut una sèrie de seminaris amb la finalitat de proporcionar espais comuns de reflexió i aprenentatge que contribueixin al desenvolupament i millora de les competències dels professionals de la salut amb responsabilitat de coordinació o direcció. La proposta planteja diferents continguts, focalitzats en els conceptes i competències necessàries pel lideratge, orientat a la qualitat assistencial i el benestar dels professionals.