Quaderns de la Bona Praxi sobre l’impacte sanitari de
les vacunes
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS BONA PRAXI

Quaderns de la Bona Praxi sobre l’impacte sanitari de les vacunes

El nou Quaderns de la Bona Praxi (QBP) núm. 36, publicat pel Col·legi de Metges de Barcelona, ofereix informació actualitzada als professionals sobre la seguretat i beneficis de les vacunes i el paper clau dels metges a l’hora de reforçar l’elevat grau d’acceptació que tenen a Catalunya i de combatre les actituds indecises i les reticències de determinats sectors de la població.

Sota el títol “Vacunes. Importància i impacte sanitari de les immunitzacions”, el nou quadern recull informació actualitzada sobre quina és la situació actual a Catalunya pel que fa a les vacunes (calendari, finançament públic, vacunació a l’escola, etc.) i dedica també un dels apartats a recordar com, gràcies a la vacunació, s’aconsegueix assolir la immunitat individual i col·lectiva davant de malalties que, altrament, provocarien elevades xifres de mortalitat.

Aquest quadern ha estat coordinat per la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i membre de la Junta de Govern del CoMB, Magda Campins.

 

Quaderns de la Bona Praxi complet a: www.comb.cat