SECCIONS I COMARQUES

Metges d’Estètica

Reglament General de Protecció de Dades

J. Víctor García, president de la Secció de Metges d’Estètica

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) va entrar en vigor a 28 països de la Unió Europea el passat 25 de maig, amb significatives implicacions a l’àmbit sanitari que ens afecten clarament.

Encara que al febrer ja havíem abordat el tema de la Protecció de Dades en un Seminari Professional monogràfic amb la col·laboració de Mediconsulting, vam tornar a proposar un abordatge més concret en una segona edició el passat mes de juliol. Es van considerar els aspectes bàsics del nou reglament i de la seva aplicació en les nostres consultes. Va quedar palès un enduriment de les condicions en el nou entorn normatiu europeu i també la imperiosa i urgent necessitat d’adaptació de les nostres consultes. Es repassaren i analitzaren els passos essencials proposats pel Col·legi, a través de Mediconsulting, per a aquesta adaptació (https://www.comb.cat/Upload/Documents/8010.PDF).

Finalment, quatre qüestions van despertar un gran interès i debat i estan reflectides al resum del Seminari com a toc d’atenció:

  • Les visites a pacients sense consentiment exprés com a part d’un protocol documental complet (la clàssica “visita informativa gratuïta i sense compromís”).
  • La cessió d’històries clíniques sense autorització (traspàs de consultes).
  • El tractament de dades per a finalitats no autoritzades (per ex. publicitat).
  • L’enviament d’informes o resultats per via electrònica sense mesures específiques de seguretat.