SECCIONS I COMARQUES

Metges de Residències Geriàtriques

El model d’atenció sanitària integrada a les persones que viuen en residències

Montserrat Perelló, presidenta de la Secció de Metges de Residències Geriàtriques

Des de la Junta de la Secció de Metges de Residències hem elaborat un Document de Posicionament sobre el model d’atenció sanitària integrada a les persones que viuen en residències. Aquest document va ser lliurat al director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat, Sebastià J. Santaeugènia, que hi va mostrar el seu interès. El podreu trobar penjat al web del CoMB, a la nostra Secció. Bàsicament el que s’exposa és que actualment les residències atenen una població de gran complexitat sanitària i social, amb multimorbiditat, en situació de cronicitat avançada, fragilitat, elevada prevalença de deteriorament cognitiu evolucionat i polifarmàcia. Aquesta atenció no pot limitar-se a una actuació puntual sense el coneixement profund de la història de vida de cada persona, les seves famílies i el treball d’equip multidisplinari. Durant molts anys els metges de residència han dut a terme aquesta tasca estalviant recursos i derivacions innecessàries. Cal dignificar la figura del metge de residències, com a fonament de la bona praxi i del lideratge en aquest entorn comunitari específic.