OBITUARIS

Ludvic Drobnic Orazem (1928-2018)

Hi ha poques personalitats tan destacades com el doctor Ludvic Drobnic. D’origen molt modest,  va haver de superar tota mena d’obstacles i necessitats a l’Europa de postguerra i, posteriorment, a la Barcelona dels anys cinquanta per fer la carrera de Medicina. Arrelat a l’Hospital del Mar, del qual ha esdevingut un símbol, va desenvolupar una dedicació infatigable a la missió de metge en una àrea de la ciutat d’extrema pobresa. Des del seu servei, va ser capdavanter de la infectologia catalana i espanyola i professor incomparable amb els seus cursos formatius. El pacient, però, sempre fou l’objectiu de tot el que feia i organitzava. I aquesta vessant humana, amb treball infatigable, estudi constant i curiositat intel·lectual, el va fer Homenot de la medicina entre altres moltes distincions. Estimat i respectat, representa una lliçó permanent d’allò que un metge no ha de deixar mai de ser. 

 

Josep Lluis López-Colomés
Adolf Díez Pérez