XX Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana
CoMB CULTURA I SOCIETAT

XX Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana

La ciutat de Vic va acollir el Congrés bianual d’Història de la Medicina Catalana, que aquest any, ha celebrat la 20a edició. El congrés va reunir professionals de diferents camps, com ara metges, historiadors, farmacèutics, veterinaris, odontòlegs, psicòlegs i fisioterapeutes, entre d’altres.

Durant el congrés, les ponències van tractar temes com la medicina a Catalunya; hospitals comarcals i docència; salut pública; nissagues mèdiques; les institucions al servei de la població més desfavorida i la infermeria. Van intervenir en el Congrés Josep Arimany, president de la fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut; Ramon Pujol, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic; Xavier Clos, president de la Junta Comarcal d’Osona del CoMB, i Miquel Ylla-Català, president del XX Congrés Internacional de la Medicina Catalana.