Grup Med

Els avantatges de contractar amb una corredoria d’assegurances

Contractar les assegurances a través d’una corredoria ofereix als assegurats plenes garanties de seguretat i qualitat. D’una banda, les corredories realitzen la seva activitat sense mantenir vincles contractuals amb cap asseguradora; de l’altra, són una figura regulada legalment i sotmesa a un control permanent per part de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.
Entre els avantatges que podem trobar quan contractem les assegurances a través d’una corredoria, en destaquen els següents:

Imatge

Imparcialitat i independència

Un tret exclusiu i únic de les corredories d’assegurances és l’anàlisi objectiva. Els corredors no mantenen cap relació o vinculació contractual amb les companyies asseguradores. Això garanteix la seva total imparcialitat a l’hora de seleccionar les opcions que considerin més idònies per a satisfer les necessitats dels clients. El client té la seguretat que el seu corredor analitzarà diverses ofertes abans de presentar-li aquella que millor s’adapti a les seves necessitats.

Imatge

Assessorament personalitzat i objectiu

Un assessor vetllarà pels interessos de l’assegurat per sobre del benefici de la companyia asseguradora. En ser una mediadora independent, la corredoria d’assegurances se centra en el client per prestar-li un assessorament personalitzat i imparcial amb l’objectiu d’aconseguir la millor pòlissa d’entre les ofertes de les diverses asseguradores.

Imatge

Coneixements, aptituds i experiència

Els corredors d’assegurances disposen de coneixements, aptituds i experiència per al correcte desenvolupament de la seva tasca atesa la seva prèvia i obligada formació en matèria financera, asseguradora i legislativa que imposa la Llei de mediació d’assegurances.

Imatge

Amplitud d’oferta

Treballen amb un gran nombre de companyies asseguradores i això els permet oferir les cobertures que millor s’adapten a les necessitats del client.

Imatge

La veu del client: servei i assessorament en la gestió de sinistres 

Les corredories disposen d’un departament de sinistres professional i qualificat que duu a terme amb rapidesa i eficàcia un seguiment integral de les declaracions que rep a les oficines. A més, disposen d’un servei d’atenció al client i/o d’un defensor de l’assegurat per atendre i resoldre les queixes o reclamacions que els seus clients poguessin presentar-los.

Imatge

Bon servei POSTVENDA  

Les corredories d’assegurances aporten valor afegit en la contractació d’assegurances amb el seu servei postvenda. Aporten la informació i l’orientació que l’assegurat es mereix, revisen periòdicament els seus riscos i les cobertures de les pòlisses, i defensen sempre els interessos del client enfront de l’entitat asseguradora.

Imatge

Estalvi garantit i sense costos addicionals 

Un altre dels avantatges de confiar en les corredories és que poden trobar pòlisses a un preu més competitiu que les pròpies entitats asseguradores atès el gran volum de productes que gestionen anualment. A més, contractar les assegurances amb una corredoria no comporta cap cost addicional. 

 

Des de Medicorasse, la corredoria d’assegurances del Grup Med, posem al teu abast un equip d’assessors que, de forma gratuïta, t’ajudaran a triar l’opció més adient a les teves necessitats personals al telèfon 93 567 88 88 o a medicorasse.med.es