Termcat
CULTURA I SOCIETAT

Termes de reproducció assistida: preimplantatori -òria, preimplantacional o preimplantació?

El TERMCAT treballa des de fa temps en un projecte interdisciplinari, el Diccionari de bioètica, elaborat conjuntament amb el Departament de Salut, en què participen diversos experts de l’àmbit, majoritàriament vinculats al Comitè de Bioètica de Catalunya. Està previst que l’obra contingui més de 600 termes i que es publiqui a principi de l’any vinent. 

En aquest Consultori terminològic us parlarem de dos conceptes pertanyents al camp de la reproducció assistida, inclosos en aquest diccionari, que han estat normalitzats recentment pel Consell Supervisor del TERMCAT. Es tracta dels termes diagnòstic genètic preimplantacional i embrió preimplantacional, que tenen en comú l’adjectiu preimplantacional.

El diagnòstic genètic preimplantacional (DGP) és un conjunt de proves diagnòstiques que es fan en el material genètic dels embrions obtinguts per fecundació in vitro, amb l’objectiu de seleccionar, abans d’implantar-los, els embrions suposadament lliures de malalties genètiques o cromosòmiques, o bé els embrions histocompatibles amb un familiar amb una malaltia greu que requereix un trasplantament de cèl·lules o de teixits. Al seu torn, un embrió preimplantacional és el producte de la fecundació natural o d’un procés de reproducció assistida que encara no s’ha implantat a l’úter. 

El Consell Supervisor va estudiar simultàniament els dos termes i va proposar les denominacions esmentades per un conjunt de motius, essencialment pel fet que són les formes més esteses, amb l’aval i la preferència dels experts del sector i que, a més a més, són formalment paral·leles. 

Centrant-nos en l’adjectiu preimplantacional, resulta adequat des d’un punt de vista lingüístic, ja que està format pel prefix pre-, el nucli nominal implantació, i el sufix -al, amb el significat genèric de ‘relatiu a’. A més a més, es documenta en textos legals i en diccionaris terminològics de l’àmbit de la reproducció assistida. En canvi, l’alternativa preimplantatori no es considera tan adequada perquè el sufix -ori té l’inconvenient que vehicula altres significats, a banda del significat genèric de ‘relatiu a’. 

Quant a diagnòstic genètic preimplantacional, es desestima la denominació simplificada diagnòstic preimplantacional perquè, si bé actualment podria ser semànticament adequada, es creu que en un futur podria esdevenir imprecisa, amb la possible aparició d’altres tècniques diagnòstiques prèvies a la implantació de l’embrió. També s’ha descartat, tot i ser lingüísticament adequada, la forma diagnòstic genètic preimplantació, amb el substantiu preimplantació en aposició (per analogia amb altres termes creats d’una manera similar, com vacunació preexposició), perquè aquesta denominació té una ocurrència documental molt menor que la forma aprovada i perquè s’ha volgut mantenir el paral·lelisme formal entre totes dues denominacions. 

Pel que fa a embrió preimplantacional, el Consell va aprovar també el sinònim preembrió, propi de l’àmbit jurídic, que s’utilitza per a designar, específicament, l’embrió fruit d’un procés de fecundació in vitro des de la fecundació fins al catorzè dia de gestació. Per als professionals de la reproducció assistida, l’estadi d’embrió preimplantacional va des de la fecundació fins a sis dies després, si bé no es pot confirmar la implantació fins al catorzè dia de gestació.

Podeu consultar les fitxes completes d’aquests termes tant en el Cercaterm com en la Neoloteca