Documents de posició
CoMB BONA PRAXI

L’engany d’oferir el compost tòxic MMS per tractar els Trastorns de l’Espectre Autista

El Document de Posició del CCMC alerta la població del fet que actualment no hi ha cap tractament curatiu per als TEA

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va publicar un Document de Posició sobre “Els trastorns de l’espectre autista i el seu tractament” que recull informació actualitzada sobre els Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) i els tractaments disponibles, així com pel que fa a la seva incidència i evolució, al coneixement existent sobre les causes i a les repercussions que tenen, tant en les persones que els pateixen com en l’entorn familiar.

Objectiu: Alertar la població en general i, de manera especial, les famílies afectades, que actualment no hi ha cap tractament curatiu per als TEA i que qualsevol oferta de productes miraculosos, com el denominat MMS (Miracle Mineral Solution), no tan sols és un engany i sovint una estafa, sinó que representa un risc molt greu per a la salut.

Alerta: No és infreqüent que, des de l’àmbit pseudocientífic, es difonguin, a través d’actes presencials, d’Internet i també dels mitjans de comunicació, tractaments sense cap base científica pel que fa a l’eficàcia i la seguretat. En aquest sentit, a Catalunya, han proliferat recentment actes organitzats per associacions pseudocientífiques en què es defensa i s’ofereix l’esmentat MMS (en realitat, clorit de sodi, un compost prohibit per l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris) com a tractament dels TEA.

Obligació: Els professionals mèdics tenen l’obligació d’oferir als pacients amb TEA i a llurs famílies un abordatge basat en el rigor científic i de protegir-los davant d’ofertes terapèutiques sense evidència i que poden suposar un engany o una estafa moral i econòmica, tal com estableix el Codi de Deontologia.

Formació: Els professionals de la salut (especialment els pediatres) i els professionals de l’educació (especialment a les etapes d’infantil i primària) haurien de capacitar-se per identificar signes precoços dels TEA, que sovint poden ser molt subtils, per tal d’oferir als infants afectats, al més aviat possible, programes psicoeducatius que sí han demostrat la seva eficàcia.


Autores del document
Rosa Calvo, Hospital Clínic; Anna Carreres, Col·legi de Metges de Barcelona; Àngels Escorsell, Col·legi de Metges de Barcelona, i Amaia Hervàs, Hospital de Sant Joan de Déu i Hospital Universitari Mútua de Terrassa.

 

Accés al document de Posició complet.