Joc en línia
CoMB MÓN PROFESSIONAL MÓN SANITARI

L’impacte en la salut del joc d’aposta en línia

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya alerta del risc que suposa l’increment de l’oferta de jocs d’aposta en línia i insta a limitar la publicitat per protegir els menors.

La proliferació del joc en línia, especialment de les apostes esportives, està sent motiu d’alarma i preocupació arreu del món, bàsicament pel potencial addictiu d’aquest tipus de joc en menors i joves. Per alertar d’aquest risc es van presentar, a finals de gener, un Document de Posició del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i un informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

El president del CoMB, Jaume Padrós en presentar el Document de Posició del CCMC “El joc d’aposta en línia: impacte en la salut d’un fenomen emergent” va alertar sobre la prevalença del joc patològic en línia i del potencial addictiu d’aquest tipus de joc i de l’increment de tractaments i consultes per aquest motiu.

Així mateix, el president del CAC, Roger Loppacher va destacar que l’informe del CAC sobre la presència de la publicitat de joc i apostes en línia, mostra que gairebé la meitat dels anuncis d’apostes que s’emeten a la televisió apareixen en horari protegit.

El Document de Posició del CCMC

Els estudis mostren que els adolescents (de 14 a 17 anys) consideren les apostes esportives una activitat implícita de l’esport i, per tant, una experiència social lligada a la diversió que no comporta cap risc associat. En aquest sentit, el Document de Posició del CCMC alerta que, per primera vegada a la història, nens, adolescents i joves estan sent exposats a publicitat que estimula el joc de manera indiscriminada, presentant-lo com una activitat lligada a celebritats del món de l’esport i de l’espectacle. Es tracta, segons els experts, de la primera generació que ha viscut un increment tan important de les oportunitats de joc.

Regular la publicitat

El document també insta a regular la publicitat dels jocs d’aposta de manera similar a com s’ha fet amb el tabac i l’alcohol i insisteix en la necessitat d’incrementar la prevenció i la detecció precoç des dels àmbits sanitari i educatiu. També assenyala que caldria reforçar les restriccions del joc a menors.

A l’Estat espanyol fins a un 46 % de la població adolescent mostra conductes de risc en relació amb el joc d’aposta i la mitjana d’edat d’inici dels jugadors patològics se situa en 19 anys. D’altra banda, s’ha evidenciat també que el 37 % dels jugadors patològics adults s’han iniciat en el joc abans de l’edat legal.

En destacar el paper dels metges, el document avisa que qualsevol conducta de joc d’aposta que hagi deixat de ser un entreteniment i que provoqui una repercussió funcional en la persona (de més o menys intensitat) és motiu de derivació a una unitat especialitzada, per a valoració i diagnòstic, així com per a potencial tractament.


Autors del document
Susanna Jiménez, Hospital Universitari de Bellvitge; Josep Manuel Menchón, Hospital Universitari de Bellvitge-Idibell; Sònia Miravet, Col·legi de Metges de Barcelona; Eulàlia Ruiz, Col·legi de Metges de Barcelona, i Antoni Trilla, Col·legi de Metges de Barcelona.

 

Accés al document de Posició complet.