Estudi de la Professió Mèdica
CoMB MÓN PROFESSIONAL

Estudi de la Professió Mèdica (2017-2018) Formació continuada i tecnologia

Com valoren els metges i metgesses la formació continuada i quines són les eines tecnològiques que més faciliten la seva feina?

La formació continuada és un aspecte clau per als metges i metgesses. Així ho demostra la valoració que fan de la importància que té l’aprenentatge al llarg de la vida laboral per a l’exercici de la professió, d’un 9,4 sobre 10, sense diferències significatives ni per raó d’edat ni de sexe (gràfic 1). El 85 % dels professionals han fet algun tipus de formació continuada durant el darrer any, un percentatge que arriba al 92 % entre els metges i metgesses més joves (gràfic 2). El 53 % s’han format de manera presencial, el 34 % online i el 13 % combinant ambdues modalitats.

El 80 % dels metges i metgesses han fet formació relacionada amb a seva especialitat, mentre que la resta s’han format en altres competències transversals (gràfic 3). Destaca també el fet que el 43 % s’han pogut formar dins de l’horari laboral i el 57 %, en canvi, ho han fet fora d’aquest.

Pel que fa a com s’ha assumit el cost de la formació, el 37 % afirmen que l’han finançat ells mateixos, al 32 % els hi ha pagat l’organització on treballen i el 31 % han recorregut a altres fonts (gràfic 4).

La motivació principal per la qual es formen és per estar al dia de coneixements importants per poder fer bé la seva feina
(92 %). En segon lloc, per estar al dia de temes que els interessen personalment (65 %).

Els pocs que no han pogut fer formació continuada (15 %) ha estat perquè l’organització on treballen no els ho ha facilitat (35 %), per motius econòmics (29 %) o perquè la seva situació laboral no els ha permès dedicar-hi temps (28 %), entre d’altres motius.

Els congressos mèdics i les sessions clíniques són els formats més habituals de formació continuada presencial. Més de la meitat dels metges i metgesses (52 %) dediquen entre 1 i 5 dies l'any a assistir a congressos, mentre que un 22 % hi dediquen entre 6 i 15 dies l’any, un 3 % més de 15 i un  23 % no hi assisteixen. D’altra banda, també la meitat dels professionals (51 %) participen setmanalment a sessions clíniques, mentre que un 11 % ho fan cada dues setmanes i un 13 % cada mes.

Les metgesses assisteixen més que els metges a congressos i a sessions clíniques, la qual cosa es relaciona també amb l’etapa professional en què es troben, ja que de mitjana són més joves.

Pel que fa a la lectura d’articles, llibres i monografies relacionats amb la professió, el 41 % hi dediquen més de 2 hores a la setmana i el 41 % entre 1 i 2 hores. Només el 18 % hi destinen menys d’1 hora. En aquest cas, els metges més grans són els que hi dediquen més hores.

Tecnologia

Quan es demana quines són les eines tecnològiques que més han facilitat la seva feina, la història clínica compartida és el que més es valora (7 en una escala 0-10), seguida per la recepta electrònica (6). En ambdós casos, són els segments d’edats més joves els que més els valoren. En menor mesura es valora la utilitat de les apps (4) i les xarxes socials (3). No es perceben diferències entre trams d’edat.

D’altra banda, els professionals també donen molta importància als segells de qualitat per acreditar la informació de pàgines web i apps (8) i a les solucions digitals per aconseguir més eficiència, seguretat i sostenibilitat dels serveis sanitaris (7) (gràfic 6).

Pel que fa a la utilització de la xarxa, el 78 % la fan servir diàriament a la feina. El 74 % la utilitzen per a altres temes no relacionats amb la feina, així com les apps no mèdiques a través del mòbil (73 %). Gairebé la meitat dels enquestats (46 %) utilitzen diàriament la xarxa per comunicar-se amb altres professionals sanitaris. Per contra, es fa servir molt poc per comunicar-se amb els pacients. L’edat està relacionada amb l’ús de  la xarxa i d’apps i és sobretot entre els majors de 65 anys on hi ha un menor ús.

Tot i que els pacients fan alguna consulta d’informació que troben a la xarxa, els metges recomanen molt poc visitar pàgines de salut als pacients o aplicacions mèdiques.

El 96 % dels metges i metgesses disposen d’un smartphone, amb poca diferència per edat. Utilitzen habitualment el correu electrònic i el navegador web, tant a través de l’ordinador com a través del mòbil, tot i que més des de l’ordinador. En canvi, la missatgeria instantània i les apps es fan servir sobretot des del mòbil. Els majors de 56 anys fan menys ús d’aquestes utilitats en tots els dispositius, sobretot els majors de 65 (gràfic 7).

D'altra banda, el 67 % fan servir les xarxes socials (gràfic 8). Les més utilitzades són Facebook (78 %), seguit per LinkedIn (45 %), Twitter (41 %) i Instagram (40 %).