CoMB SECCIONS I COMARQUES

Metges de l’Àmbit Sociosanitari

El valor de l’atenció intermèdia

Anna Olivé, presidenta Secció Metges de l’Àmbit Sociosanitari

Tots som conscients que l’atenció primària ha de ser la principal porta d’entrada de les persones als diferents serveis de salut. Sobretot, si considerem que aquests professionals són els que tenen un millor coneixement general dels pacients, per l’atenció continuada, i perquè actuen en l’àmbit comunitari i són el fonament principal de la sostenibilitat del sistema. Tanmateix, atès que l’envelliment de la població, amb augment de la complexitat, cronicitat, fragilitat i dependència, provocarà un augment de les demandes de salut, cal posar en valor el nostre àmbit d’actuació. L’atenció intermèdia té la clau de volta per donar la resposta més adequada,  ràpida, integrada i multidimensional, tant pel que fa a la comunitària com a l’hospitalària. Tot això per tal de minimitzar bed-blockers, evitar ingressos inadequats a unitats d’aguts (step up) i facilitar-ne les altes (step down).
Caldrà, per tant, més dotació i una adequada dimensió de les estructures i els equips d’atenció intermèdia, a més d’un millor coneixement de la xarxa per part dels companys de primària i hospitals, amb l’ajuda de les TIC.
Espero que ens puguem retrobar al maig, en la propera jornada de debat.