CoMB SECCIONS I COMARQUES

Metges d’Hospitals

La situació del sector

Francisco Carlos Agatón, vicepresident Secció Metges d’Hospitals

L’any 2018 ha estat un any convuls en la societat en general, tant políticament com social i econòmica. Dins l’àmbit de la sanitat hospitalària s’ha desenvolupat de manera diferent en funció del sector que es tracti. Pel que fa a l’àmbit hospitalari que governa l’Institut Català de la Salut (ICS) es fa palès que hi ha hagut canvis en la política de recursos humans i s’ha produït una certa “estabilització” de les plantilles i de la manera de contractar el personal. També hem de fer esment de la convocatòria de places actualment en estat d’interinitat.
Gràcies a l’esforç i treball dels companys de Metges de Catalunya, no sols s’han assolit aquestes fites, sinó també un camí de negociació per millorar el vessant retributiu.
El sector concertat que componen la resta d’hospitals de la xarxa del SISCAT ha vist menystingudes les seves expectatives de tota mena per part d’unes patronals que creuen que un conveni de sector es pot portar a terme i signar sense tenir en compte el parer i les necessitats dels metges.
Així, ens trobem amb un conveni del SISCAT signat en què l’únic col·lectiu sense millores de cap mena és el dels facultatius. Això ha comportat un seriós rebuig que va derivar en la realització de cinc dies de vaga el novembre passat. Sembla que no ha estat suficient per sacsejar consciències i esperits corregint greuges i reivindicacions no escoltats.
Tanmateix, aquesta manca d’atenció i interès pels problemes dels professionals va produir un efecte massiu amb la decisió de convocar un altre període de vaga.