Diàlegs d
CoMB MÓN PROFESSIONAL

Diàlegs d’autogestió

El cicle de conferències forma part del projecte AutogestióAP per endegar un procés participatiu dels metges de família.

El Col·legi de Metges de Barcelona ha celebrat el cicle de conferències “Diàlegs d’autogestió” per difondre i debatre  diferents experiències d’atenció primària implementades dins el nostre sistema sanitari i en el nostre entorn on els metges participen en tots els àmbits de la gestió. El cicle ha comptat amb dues sessions, celebrades els dies 4 d’abril i el 2 de maig, on s’ha posat sobre la taula la necessitat d’impulsar decididament el discurs de l’autonomia de gestió, apostant perquè siguin els mateixos professionals des del territori els que gestionin els recursos i defineixin els seus models organitzatius i de relació amb l’entorn.

Aquest cicle de conferències forma part del projecte participatiu AutogestióAP, que pretén endegar un moviment participatiu dels mateixos professionals metges i metgesses de família, per detectar noves oportunitats reals al territori i a totes les organitzacions per engegar experiències d’autogestió que permetin augmentar la capacitat de lideratge, d’autonomia i d’innovació. S’ha creat un grup promotor participatiu i obert de metges i metgesses de família amb la idea de crear una xarxa de professionals  implicats i amb ganes de canvi per reprendre el discurs del professionalisme i de tirar endavant iniciatives en aquesta línia.

Els “Diàlegs d’autogestió” són la primera activitat participativa que ha organitzat el grup de treball. A la primera sessió, celebrada el passat 4 d’abril, vam conèixer l’experiència de l’ABS la Roca. És un Equip d’Atenció Primària gestionat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i amb una elevada capacitat i agilitat d’organització en diversos àmbits: recursos humans, proveïdors, proves diagnòstiques, farmàcia, informàtica i manteniment. La directora de l’ABS La Roca, Verónica Ferrer, va ressaltar que aquest model organitzatiu tenia beneficis directes sobre el nivell de responsabilització dels professionals, el seu  desenvolupament, i la seva vinculació i satisfacció.

La sessió va comptar també amb una conferència de Jordi Varela, consultor especialitzat en gestió clínica, sobre “La reorientació dels models de gestió cap al valor”. Varela va exposar alguns models europeus d’èxit i va concloure que l’autonomia de gestió i els models participatius són l’única sortida a un model organitzatiu actual que està esgotat. Per a Varela, són els mateixos professionals els que tenen el coneixement i la capacitat emprenedora per escollir i adaptar-se a les pràctiques clíniques més valuoses i fomentar la innovació.

En la segona sessió del 2 de maig, Sílvia Zamora, directora de l’EAP Dreta de l’Eixample, va parlar de les Entitats de Base Associativa (EBA), societats professionals constituïdes per metges que presten serveis a la població assignada a partir d’uns criteris de control i seguiment fixats pel CatSalut. És una fórmula que ha demostrat millorar la qualitat de l’atenció al pacient i la responsabilització, implicació i satisfacció dels professionals que hi treballen.

Durant la sessió, Xavier Bayona, metge de família i coordinador del Grup de Gestió Clínica de la CAMFiC, va presentar els resultats d’un estudi recentment publicat i realitzat a 1.500 professionals de l’AP a Catalunya per explorar i comparar els diferents models de gestió catalans segons la visió dels professionals. Els resultats van determinar que els metges que treballen en models de gestió més autònoms, sobretot les EBA i els consorcis públics que no depenen d’hospitals, obtenen millors resultats en els ítems que avaluen l’accessibilitat, la resolució, el lideratge i el compromís.

Eulàlia Ruiz, metgessa de Família i Vocal de la Junta del CoMB

 

Es pot consultar tot el material a:
www.youtube.com del @combarcelona “Dialegs d’autogestio”
i les properes sessions a l’agenda del CoMB.