Un model d’atenció més centrat en el col·legiat
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Un model d’atenció més centrat en el col·legiat

El Col·legi de Metges de Barcelona ha potenciat des de la Unitat d’Atenció al Col·legiat (UAC) el seu servei d’assessorament i orientació als col·legiats i als usuaris dels serveis col·legials. Amb la voluntat d’oferir un tracte més personalitzat i de valor des del compromís i la proximitat, el Col·legi ha redissenyat l’espai de la UAC per facilitar el diàleg

La Unitat d’Atenció al Col·legiat (UAC) ha reestructurat les seves instal·lacions per tal de facilitar una atenció presencial més centrada en el col·legiat. Amb aquest objectiu, s’han fet les actuacions següents:

  • Habilitació d’àrees diferenciades que cerquen la focalització plena de l’atenció de l’assessor en cada visita.
  • Noves solucions tecnològiques a l’abast dels assessors i reforç de la cita prèvia.
  • Nou sistema que ofereix un estil d’atenció modern, més proper i còmode.
  • Espais més silenciosos que afavoreixen la privacitat i que són adaptables als diferents perfils de col·legiat i de modalitats de gestions.
  • Reestructuració flexible per assumir les diferents capacitats d’activitat segons el moment de l’any, com és la concentració en pocs dies de la col·legiació dels nous residents.

Amb la remodelació del sistema d’atenció i de les instal·lacions es vol aprofundir en el compromís de la institució per tal de cercar la millora de l’experiència col·legial. En el decurs dels últims anys, a la seu del Col·legi, s’han dut a terme un conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu l’adequació de l’espai a la normativa de seguretat i llicència d’activitats i també donar resposta a les noves necessitats dels col·legiats, clients i empleats.

Equip de la UAC

Equip de la UAC.

Amb una organització eficaç, un equip especialitzat i un horari ampli, la UAC gestiona més de 42.000 consultes anuals de manera personalitzada i directa. El Col·legi té 35.603 metges col·legiats (52 % dones i 48 % homes) amb una mitjana d’edat global de 50,2 anys, que són atesos a través de la UAC. Aquesta unitat és la porta d’entrada i gestiona l’operativa de la col·legiació i el registre col·legial, informa dels serveis que ofereixen la resta d’àrees col·legials i orienta sobre com actuar i on dirigir-se per tractar les gestions que requereixen un tractament més especialitzat.