CoMB

La Junta informa

Assemblea de Compromissaris Presentació del projecte de modificació del Codi de Deontologia del CCMC

El passat mes d’octubre va tenir lloc una nova sessió de l’Assemblea de Compromissaris en què el president del Col·legi, Jaume Padrós, va exposar les principals activitats dels darrers mesos: 

  • La campanya “Salut sense trampes” per tal d’impulsar entre la ciutadania la cerca responsable de continguts de salut.
  • La presentació de l’Associació Metgesses de Catalunya, que treballa activament per assolir la igualtat, fomentar polítiques de conciliació, impulsar la presència i visibilitat de les metgesses i assolir l’equitat i la igualtat en tots els aspectes del desenvolupament professional.
  • L’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL), iniciativa de formació contínua que centra la seva oferta formativa en el lideratge professional com a valor essencial per impulsar canvis en la manera de treballar i d’organitzar-se dins el sistema sanitari.
  • La 9a Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica “La medicina més enllà dels metges”, sessió en què es va aprofundir en la col·laboració entre els metges i altres professions i disciplines (la robòtica, la bioinformàtica, la intel·ligència artificial, entre altres).
  • L’impuls de les relacions internacionals de la Institució pel que fa al model de Responsabilitat Professional, la seguretat clínica i la Fundació Galatea.
  • La 5a edició del Mediconcert, la cita musical solidària en benefici de les beques Bada, destinades a promoure la formació de metges en cooperació i contribuir a millorar les condicions sanitàries dels països en desenvolupament.
  • Documents de posició de la Junta en relació amb situacions que afecten la pràctica mèdica i que serveixen, també, com a eina de reflexió.

 

Actualització del Codi de Deontologia: procés participatiu

El Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) es troba en procés de revisió i modificació amb  l’objectiu d’adaptar-lo als nous reptes de la professió. És per això, que el president de la Comissió de Deontologia del CoMB, Josep Terés va informar sobre el seu procediment i procés participatiu.

La proposta de modificació és el resultat d’un procés de reflexió i discussió que ha dut a terme una comissió d’experts, coordinada pels presidents de les comissions de deontologia dels quatre col·legis catalans, i que va tenir com a punt de partida el debat obert a tota la col·legiació durant el 3r Congrés de la Professió de 2016.

En sessió de 18 de setembre de 2019, el Plenari del CCMC va aprovar el Projecte de modificació del Codi de Deontologia i la seva memòria justificativa —documents elaborats per una comissió redactora i també considerats per les juntes de govern i comissions de deontologia dels quatre col·legis— i es va procedir a l’obertura del tràmit d’informació pública (del 30 d’octubre al 2 de desembre) perquè tots els col·legiats poguessin participar formulant al·legacions i suggeriments.