BMJ publica dos editorials sobre l’experiència del CoMB i la Fundació Galatea en l’atenció a la salut dels metges
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

BMJ publica dos editorials sobre l’experiència del CoMB i la Fundació Galatea en l’atenció a la salut dels metges

L’edició online de la revista British Medical Journal (BMJ) va publicar dos editorials, el passat setembre, que recullen l’experiència de 20 anys del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) i de la Fundació Galatea en l’abordatge de la salut dels metges i metgesses i dels professionals de la salut en general. La trajectòria del CoMB i de la Fundació Galatea en el disseny i posada en pràctica d’accions i programes per oferir assistència a professionals amb problemes de salut mental i per promoure’n la prevenció i l’exercici saludable, és una de les més àmplies d’Europa i del món. El lideratge de totes dues institucions en aquest àmbit les ha convertit en un referent a tot l’Estat i també a escala internacional.

El president i el secretari del CoMB, Jaume Padrós i Gustavo Tolchinsky, van signar un editorial amb el títol Caring programmes for sick doctors are a crucial step to self-regulation (Els programes assistencials per a metges malalts só n una peça cabdal per a l’autoregulació) en el qual reflexionen sobre les raons que expliquen i justifiquen que els col·legis de metges desenvolupin programes com el PAIMM. Els autors plantegen que ajudar els metges a recuperar la salut no implica tan sols fer allò que és correcte, sinó que, per sobre de tot, beneficia el sistema sanitari i els pacients. Padrós i Tolchinsky defensen el caràcter no punitiu d’aquest tipus de programes que, tal com fa el PAIMM, tenen com a principal objectiu recuperar per a l’exercici el professional malalt, sempre que sigui possible. Una de les fites d’aquest enfocament és, precisament, que cada cop més els professionals que hi són atesos al PAIMM s’hi adrecen de manera voluntària (al voltant del 90% dels casos).

L’article Fostering healthy practice among physicians (Promovent l’exercici saludable entre els metges), signat pel president de la Fundació Galatea i especialista en medicina interna, Miquel Vilardell, i per la responsable de projectes corporatius del CoMB, Anna Mitjans, destaca l’aposta que ha fet la Fundació Galatea per posar a l’abast de tots els professionals de la salut (metges, infermeres, farmacèutics, odontòlegs, fisioterapeutes, psicòlegs, veterinaris i treballadors socials) intervencions preventives i, de manera molt específica, adreçades als joves metges residents.

Més informació a: blogs.bmj.com