Museu d’Història de la Medicina de Catalunya
CoMB CULTURA I SOCIETAT

El Museu d’Història de la Medicina de Catalunya als Col·legis de Metges de Catalunya

Un projecte que acosta el patrimoni mèdic a les seus col·legials

 El Consell del Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va aprovar una iniciativa que permetrà exposar, amb caràcter itinerant i de manera permanent, a cadascuna de les seus col·legials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, els objectes del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya (MHMC), presentats a partir de petites històries, explicades en una sola vitrina. D’aquesta manera, els objectes relacionats amb les pràctiques mèdiques que han tingut lloc a la Catalunya contemporània s’exposen a les institucions que tenen cura dels professionals de la salut, tot contribuint a consolidar una sensibilitat envers el propi patrimoni i a fomentar la idea de pertinença a una tradició mèdica.

Les exposicions estan pensades per a una presentació trimestral i una itinerància constant. D’altres institucions mèdiques, com ara la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques ja s’han interessat per la idea. També es planteja l’opció de participació al món hospitalari i a l’àmbit de la docència mèdica universitària. De mica en mica, el patrimoni del MHMC torna d’aquesta manera als seus creadors.

Participació mancomunada

Aquesta iniciativa es fonamenta en la idea col·laborativa de participació mancomunada de totes les institucions esmentades mitjançant diverses fórmules: cessió de peces, gestió administrativa, suport econòmic, etc. 

La primera iniciativa va ser l’adquisició de quatre vitrines semblants i el disseny i la producció de les primeres exposicions. Al llarg de la primavera, es van anar instal·lant les vitrines, organitzant els operatius i muntant les primeres exposicions. Aquestes primeres exposicions tracten els aspectes següents:

  • El significat de la pràctica de la sagnia com una de les grans herències del galenisme mèdic.
  • Les topografies del cos a partir de l’anatomia, convertida en el pal de paller de l’edifici de la medicina científica en la gènesi del món contemporani.
  • L’esclat d’una medicina mediatitzada per un seguit d’instruments, el nom dels quals acaba en –scopi, i que van permetre entrar a l’interior del cos i encetar una semiologia clínica que havia de transformar la relació metge-pacient.
  • La irrupció i lenta consolidació de la mirada microscòpica, mitjançant alguns objectes que mostren noves formes d’entendre la malaltia i obren la porta a l’especialització.

El Museu d’Història de la Medicina de Catalunya forma part de la Comissió de Patrimoni Sanitari Històric de Catalunya, que impulsa activitats dirigides al foment i preservació de la cultura material de la medicina i que ha comptat amb la tasca organitzativa desenvolupada pel doctor Miquel Bruguera, membre d’ambdues institucions. 

Alfons Zarzoso, Museu d’Història de la Medicina de Catalunya