Crida del CCMC a metges i metgesses
CoMB MÓN SANITARI

Crida del CCMC a metges i metgesses per reforçar la resposta a l’emergència sanitària

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va fer una crida als col·legiats jubilats en els últims dos anys o que havien interromput la seva activitat per la crisi i que poguessin estar en disposició de reincorporar-se al servei actiu i fer tasques de reforç davant la situació d’emergència sanitària. El Departament de Salut va fer una petició formal als quatre col·legis de metges de Catalunya perquè els ajudessin  a trobar metges i metgesses.

Per atendre els metges i metgesses que van oferir el seu suport, el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) va activar la Borsa de Suport COVID-19, que es gestiona amb els mitjans de la Borsa de Treball del CoMB. Des del  14 de març es van començar a gestionar els oferiments de suport professional dels col·legiats per fer front a la crisi sanitària causada per la pandèmia de COVID-19. Des d’aleshores es van  incorporar a la Borsa de Suport COVID-19 1.420 col·legiats disposats a reforçar les diferents necessitats dels centres assistencials. A aquest volum de professionals, cal sumar-hi els col·legiats ja inscrits anteriorment a la Borsa de Treball. Els centres assistencials que necessitaven els serveis d’aquests professionals van poder  inscriure’s i vehicular a traves del Col·legi les seves demandes.

La incorporació dels metges joves
Els quatre col·legis de metges de Catalunya també van facilitar la incorporació als centres sanitaris als metges que es trobessin sense activitat, metges que recentment han superat les proves MIR o bé que estaven preparant les proves MIR. Per accelerar els tràmits es va crear el servei de col·legiació exprés. Així mateix, la companyia Sham, mútua asseguradora amb què el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) té contractada la cobertura per Responsabilitat Civil Professional, va oferir la  cobertura gratuïta a tots aquests professionals de reforç. Van poder beneficiar-se d’aquesta cobertura tots els professionals incorporats als centres sanitaris que, sota la coordinació del sistema públic de salut, van fer front a la crisi sanitària. La cobertura era temporal, des del moment de la incorporació del professional assegurat al col·legi corresponent fins a la finalització de la situació d’alarma. En concret, quedaven cobertes aquelles possibles reclamacions de tercers presentades contra el professional assegurat, conforme a les condicions específicament establertes a la pòlissa de Sham.

El CEMCAT, amb la col·laboració del CoMB, coordina l’oferiment d’estudiants de Medicina per fer diferents tipus de tasques de suport
Els estudiants de Medicina, organitzats a través del Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya (CEMCAT), es van oferir per donar diferents tipus de suport davant de la situació de crisi sanitària causada per la COVID-19: atenció telefònica; tasques administratives; servei de cangur per a la cura de fills, i altres suports necessaris a petició dels centres i/o professionals. El Col·legi va donar el seu suport  logístic i econòmic al CEMCAT, que va coordinar les iniciatives sorgides dels estudiants de diferents universitats per tal de col·laborar en tasques diverses i molt necessàries en aquells crítics moments.