CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Reclamació de material de protecció i proves diagnòstiques per al personal sanitari

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) van exigir en un comunicat conjunt a les autoritats competents, de manera urgent, material de protecció suficient i adequat i proves diagnòstiques, com a mesura prioritària, al personal sanitari.

Els professionals sanitaris van treballar, en el moment més crític de la pandèmia i en els diferents àmbits de la salut, sense material de protecció adequat i mancats de proves diagnòstiques de la COVID-19. Aquesta situació ha posat en risc la salut del personal sanitari i la de les seves  famílies i va convertir els professionals en un vector de contagi de la ciutadania.