CoMB SECCIONS I COMARQUES

Garraf

Maria Lluïsa Calvet, presidenta de la Junta comarcal del Garraf

A la comarca del Garraf, la nostra inquietud ha estat fonamentalment la incertesa del que ens trobaríem la propera setmana. Els recursos extres, sobretot de material, no arribaven a la velocitat amb què s'incrementava la demanda, i vam començar a fer mans i mànigues amb allò de què disposàvem.

Em va sorprendre la valentia dels companys, ningú es qüestionava el seu paper a l’hora d’ajudar per combatre la crisi.

Va costar organitzar l’excés d’informació, que en alguns moments sobrepassava la nostra capacitat d’assimilació, així que vam decidir fer cas només de les fonts oficials que ens destriava un company de referència.

Hem estat atents a les necessitats de la població i a les directrius dels nostres responsables, i quan ha calgut hem intercanviat personal de suport entre nivells d’Atenció Primària, Hospitalària i Sociosanitària.

Finalment, hem après que treballar d’una manera no presencial és, en moltes ocasions, més factible del que pensàvem nosaltres i els nostres pacients. Igualment, la població ha mostrat molt de respecte a les nostres indicacions, i ens han posat moltes facilitats en el nou model d’atenció que hem desenvolupat.