Serveis MEd
Grup Med

Principals serveis del Grup Med com a conseqüència de la Covid-19

Des que es va decretar l’estat d’alarma, el Grup Med s’ha adaptat a les circumstàncies, desenvolupant mesures perquè el col·lectiu s’hagi sentit recolzat i protegit, i ha mantingut amb normalitat l’atenció i el servei reforçant els canals digitals i telefònics i incorporant la videovisita per assegurar una atenció òptima. També s’han adoptat unes normes preventives per garantir una atenció presencial segura (més informació a la pàg. 40).

MEDICORASSE, LA CORREDORIA D'ASSEGURANCES

La corredoria s’ha organitzat per donar suport als afectats per l’expansió de la Covid-19 i l’aturada econòmica que ha provocat el seu l’impacte. És per això que s’han adoptat una sèrie de mesures dins del pla de contingència establert conjuntament amb les companyies asseguradores amb què col·labora:

• El fraccionament, la flexibilització i l’ampliació dels  períodes  de pagament en rebuts retornats per a pimes o comerços.

• La diligència en la compensació de sinistres prioritzant-ne el pagament.

• Les possibilitats de pagar amb la targeta de crèdit.

• Noves cobertures i serveis, com ara l’orientació mèdica.

Alhora, Medicorasse i Mutual Mèdica han col·laborat per fer front a les necessitats del col·lectiu davant de la pandèmia adoptant les següents mesures: 

• Prestació econòmica a mutualistes en situació d’especial necessitat.

• Cobrir les baixes laborals, inclosa la quarantena en les assegurances d’Incapacitat Laboral i de Guàrdies Mèdiques, rebent les mateixes cobertures i prestacions que qualsevol baixa laboral.

• Diferir el pagament dels rebuts als metges que utilitzen Mutual Mèdica com a alternativa al RETA.

• Cobertura gratuïta amb l’assegurança Mutualista Jove a tots els metges joves, menors de 35 anys, col·legiats, que s’incorporen davant la situació provocada per la Covid-19 i als metges donats d’alta en l’assegurança l’any 2019 i que els vencia la gratuïtat abans de l’agost se’ls ha prorrogat el període gratuït fins al mes de setembre.

• Eliminar les carències de l’assegurança de Guàrdies Mèdiques al Mutualista Jove (per a la resta de contractacions no s’aplicarà carència en el cas de mutualistes que tinguessin subscrita la cobertura a 14 març, primer dia d’estat d’alarma).

En paral·lel, la corredoria ha activat els instruments oportuns per assessorar els beneficiaris del fons de 37 milions d’euros amb què la patronal del sector, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), va subscriure el passat mes d’abril una assegurança de vida col·lectiva gratuïta que dona cobertura a uns 700.000 professionals, així com un subsidi per a aquells que hagin hagut de ser hospitalitzats i els familiars dels quals han mort a causa del coronavirus. Es tracta d’una iniciativa solidària en què han participat més d’un centenar d’asseguradores i que té una vigència de sis mesos, des del 14 de març fins al 13 de setembre, és a dir, que té caràcter retroactiu.

MED1 SERVEIS FINANCERS

Davant la situació d’excepcionalitat, Med1 ha creat un Pla d’emergència amb l’adopció de mesures de caràcter extraordinari, adreçades a reforçar l’activitat econòmica en favor de les empreses, dels autònoms i dels treballadors i de les famílies, així com altres mesures de l’àmbit personal del mateix col·legiat.

Com a agents bancaris del BBVA, s’han desplegat condicions d’ajut especials pel que fa a:

Finançament: productes financers amb condicions especials per a particulars, autònoms i empreses per fer front a la situació actual.

Línia d’avals ICO: l’empresari o l’autònom pot disposar del finançament que ofereix la línia d’avals de l’Estat del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital gestionat per ICO.

Moratòria sectorial d’hipoteca i crèdit al consum BBVA: ajornament de la part de la quota relativa al capital del préstec durant el termini de la moratòria. El termini de la Moratòria Sectorial per a préstecs no hipotecaris és de 6 mesos. En cas de préstecs hipotecaris es pot triar entre 6 o 12 mesos. En ambdós casos, si amb caràcter previ s’ha gaudit de la Moratòria Legal (actualment 3 mesos), la suma d’ambdues moratòries no podrà sobrepassar el termini de 6 mesos en préstecs al consum ni del termini escollit (6 o 12 mesos) en préstecs hipotecaris.

• Moratòria d’hipoteca per a habitatge habitual, immobles afectes a activitat comercial, o habitatges llogats per particulars que hagin deixat de percebre la renda: ajornament del pagament de tres quotes de la hipoteca. El nombre de quotes ajornades pot prorrogar-se en funció de si s’amplia la vigència dels Reials Decrets Llei 08/2020 i 11/2020. Durant el temps que duri l’ajornament no es cobraran aquestes quotes.

Moratòria de préstecs i crèdits no hipotecaris per als clients del BBVA, que paguen un préstec al consum o una targeta de crèdit amb pagament ajornat i que reuneixin els requisits (ajornament de la quota de tres mesos, un termini que podrà ser prorrogable en funció de si s’amplia la vigència dels Reials Decrets Llei 08/2020 i 11/2020. Durant el temps que duri l’ajornament no es cobraran aquestes quotes).

Ajut a pensionistes: avançament al dia 21 el cobrament de la pensió i eliminació de les comissions en caixers fins a final de mes.

Rescat plans de pensions: els partícips d’un pla de pensions o d’altres productes d’estalvi del BBVA podran anticipar-ne el cobrament.

MEDICONSULTING, ASSESSORIA FISCAL, LABORAL, SOCIETÀRIA I LEGAL

L’alerta sanitària mundial ha generat importants incògnites per a les empreses i els autònoms des de tots els angles de la seva activitat. La irrupció de la Covid-19 ha generat l’adopció de tota una sèrie de novetats i mesures d’urgència en els àmbits laboral, comptable i fiscal. La flexibilització en els procediments de reducció de jornada o de suspensió dels contractes (ERTO), la suspensió del termini per al pagament de tributs i per formular comptes anuals, són algunes de les mesures d’urgència preses. És per això que, amb la finalitat de resoldre els dubtes que han sorgit en moments d’incertesa, Mediconsulting ha posat a disposició els seus equips multidisciplinaris especialistes en totes les àrees de pràctica en les quals és present per informar i assessorar periòdicament de les darreres novetats:

• Afectació i estatus dels ERTO segons els canvis de fase en la desescalada.

• L’ampliació del termini per a la presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions fiscals, en el període d’estat d’alarma.

• Moratòria i ajornament de cotitzacions a la Seguretat Social.

MEDPATRIMONIA

L’extensió global del coronavirus més enllà de les fronteres xineses ha provocat una reacció en els mercats financers. Com a agents d’Andbank España, SA, Medpatrimonia ha reforçat el seu servei d’assessorament financer (advisory) sobre les inversions en aquests moments d’incertesa provocats per la pandèmia i ha desplegat les seves eines per ser el més flexibles possible, i centrar-se en la cerca d’inversions rendibles a llarg termini. Per això la societat s’ha preocupat de:

• Maximitzar la diversificació: tant en tipus d’actius, com de sector empresarial, com de mercats o divisa són elements a tenir en compte en la diversificació.

• Maximitzar la personalització: ajustar la cartera al màxim als objectius financers del client.

• El control del risc divisa: analitzar i comparar els riscos perquè fluctuacions del canvi entre l’euro i la divisa en la qual s’hagi invertit afavoreixin i no perjudiquin la inversió.

Aquesta situació excepcional ha posat de manifest que el Grup Med està preparat per donar resposta a tots els reptes que es presentin oferint els millors serveis i assessorament personalitzat.

ALTRES SOCIETATS DE SERVEIS DEL GRUP

Aparcament Doctor Roig i Raventós
Durant el temps que ha durat l’Estat d’Alarma, l’aparcament ha volgut fer costat als seus clients i és per això que els col·legiats i treballadors abonats han gaudit d’un descompte del 80% en la seva quota, una mesura de gran ajuda en aquest període de dificultat.

Mediviatges
Davant la conjuntura de crisi sanitària, Mediviatges s’ha sumat a les actuacions del Grup per respondre a les necessitats dels seus clients. Atès que la situació de cada client ha estat única, des de l’agència s’ha gestionat per cada un d’ells tant la cancel·lació com l’ajornament dels seus viatges, deixant en dipòsit els diners per a un pròxim viatge en 2021, o la seva cancel·lació total i reemborsament.

 

En què et podem ajudar?
Aquest assessorament el podeu obtenir a Grup Med Corporatiu, al telèfon 93 567 88 88 o bé a med@med.es