Crèdits

Revista del Col·legi de Metges de Barcelona · Número 156, juliol de 2019

Edita COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA

Passeig de la Bonanova, 47. 08017 Barcelona · Tel. 935 678 888. FAX 935 678 899 · e-mail: col.metges@comb.cat · http://www.comb.cat

Consell editorial: Jaume Padrós, Elvira Bisbe, Jaume Sellarès, Gustavo A. Tolchinsky, Lluís Esteve, Sònia Miravet

Consell de Redacció:Albert Lluch, Marc Soler, Antoni Trilla, Marta Ciércoles, Edna Murillo, Raquel Pérez, Jordi Pons (coordinador de la revista COMB)

Redacció: Federica Alborch, Sandra Carmona, Vanessa Fernández, Araceli Garcia, Aitor Mora

Assessoria lingüística i correcció de textos: Esther Roig

Fotografia: Isabel Calaf

Disseny gràfic: CEGE

Capçalera i iconografia: Villuendas + Gómez Disseny

Il·lustracions: Lovewarparadise (CEGE)

Retoc fotogràfic, preimpressió i impressió: www.cegeglobal.com

Publicitat: UR Màrqueting

Dipòsit legal: B. 26662-2013