compromissaris
CoMB

Aprovació dels comptes del 2019 i balanç de les mesures engegades per fer front a la pandèmia

En l’Assemblea de Compromissaris del mes d’octubre el president del Col·legi, Jaume Padrós, va voler deixar constància de com la institució ha reaccionat a les necessitats dels metges durant la pandèmia fent referència especialment al nou Programa de telesuport psicològic per a professionals de la salut i de l’àmbit social, engegat per la Fundació Galatea i amb el suport de diferents institucions i del Ministeri de Sanitat. Entre les accions que s’han dut a terme en els darrers mesos va destacar les següents:

  • La implantació d’ajuts per mitigar l’impacte de la COVID-19 en l’àmbit laboral i social dels professionals i les seves famílies, així com altres mesures per afectacions en l’àmbit personal del propi col·legiat.
  • Assessorament en la protecció de riscos i de la salut laboral.
  • Creació de la comissió avaluadora de la situació de la pandèmia, constituïda per experts de societats científiques de tots els àmbits assistencials amb el propòsit de fer arribar propostes a l’Administració.
  • Campanya de donacions #elCoMBActua en col·laboració amb la Fundació Àngel Soler Daniel dirigida a particulars i empreses per proveir de material de protecció els professionals sanitaris, adquirir tests de diagnòstic i equipaments mèdics.
  • Redacció del document COVID-19. Lliçons apreses. Per una reforma del sistema de salut de Catalunya del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) on s’han recollit reflexions al voltant d’aquesta crisi per part de professionals de diferents àmbits assistencials i on també es formulen propostes de canvi i la necessitat d’accelerar el procés de transformació del sistema sanitari. S’hi apel·la a un pacte de totes les forces polítiques, el qual hauria de ser una prioritat absoluta a l’agenda política, i a la implicació dels agents professionals.

Per acabar, el president ha volgut tenir un record per tots els companys i companyes que han estat en primera línia durant la crisi sanitària i per tots els que han perdut la vida i que, en paraules seves, són “l’expressió dels millors valors de la professió”.

Servei de telesuport psicològic per a professionals de la salut i de l’àmbit social

El director del PPS i de la Fundació Galatea, Antoni Calvo, va exposar com la Fundació Galatea, des de la seva experiència, ha posat en marxa un servei de suport psicològic gratuït atès per 52 psicòlegs experts en l’atenció de professionals de la salut. Així mateix, va destacar els resultats preliminars de l’estudi sobre l’impacte de la pandèmia en la salut física i emocional dels professionals sanitaris dut a terme pel CCMC, la Fundació Galatea i professores de l’IESE i de l’IEB-UB.

Memòria de Secretària: balanç de les principals accions del 2019

A continuació, el secretari de la Junta, Gustavo Tolchinsky, va presentar, com és habitual, la Memòria de Secretària del 2019, un recorregut per les accions que donen resposta a cada una de les tres funcions del Col·legi: vetllar per la bona pràctica mèdica, defensar i representar la professió i donar suport als col·legiats.

En aquesta ocasió, la Memòria es va dividir en dues parts: una en un format audiovisual per agilitzar la presentació de tots els serveis i recursos de la institució i l’altra, centrada en el control de l’exercici, presentada pel secretari durant l’assemblea.

Aprovació del balanç i la liquidació pressupostària

I per finalitzar la sessió, el tresorer del Col·legi, Lluís Esteve, va presentar el balanç i la liquidació pressupostària del 2019. Aquests estats comptables foren auditats de manera externa i en aquesta assemblea van ser aprovats favorablement. El pressupost s’ha executat mantenint les prioritats de l’actual Junta de Govern, en el seu marcat accent social, solidari i professional amb el manteniment de l’imprescindible rigor i equilibri pressupostari.