CoMB BONA PRAXI SERVEIS COL·LEGIALS

La pòlissa de Responsabilitat Civil Professional del CCMC

Característiques i avantatges

La pòlissa de Responsabilitat Civil Professional (RCP) del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) és un model de gestió únic al món que gaudeix d’un reconegut prestigi tant en l’àmbit de l’RCP internacional, com en el món científic i l’acadèmic. Permet donar resposta a les necessitats del col·lectiu mèdic garantint un assessorament i una defensa personalitzats i una cobertura integral davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial. Les condicions/garanties de la pòlissa col·lectiva s’adapten a les necessitats dels col·legiats i a l’evolució de la ciència mèdica.

RCP RCP

Més informació:
www.comb.cat - resp_prof@comb.cat - Tel. 93 567 88 81 - 93 567 88 88