Informe Anual 2019
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Informe Anual 2019 Accions i serveis del Col·legi en una edició digital renovada

El Col·legi de Metges de Barcelona publica la 28a edició de l’Informe Anual del CoMB corresponent al 2019, a on es fa el balanç anual de les activitats del Col·legi i de les empreses del Grup Med, que tenen com a finalitat principal la defensa dels professionals, tant del sector públic com privat, i en benefici dels pacients i ciutadans.

En l’edició digital de l’Informe Anual del 2019 s’ha fet una renovació important amb la integració dinàmica dels gràfics i dades exposades, accés als documents complets als quals es fa referència i la visualització dels vídeos i imatges dels principals actes fets durant l’any.

Entre les moltíssimes iniciatives i accions, es recorden especialment els actes de celebració del 125è aniversari del CoMB. Així mateix, es mostra com l’acció del Col·legi ha seguit potenciant els eixos prioritaris de la Junta de Govern: el suport als metges i metgesses que més ho han necessitat a través del Programa de Protecció Social (PPS), del Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM) i de la resta de serveis col·legials i del Grup Med; el compromís amb el control i la qualitat de l’exercici; la lluita contra la precarietat laboral; l’aposta per l’autonomia professional, etc.

També s’informa del procés d’actualització del Codi de Deontologia que es va iniciar durant el 2019, des del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC). Un altre dels aspectes en el qual s’incideix és l’evolució sociodemogràfica de la professió, s’analitzen els factors que la determinen i s’intenta aportar solucions als problemes que se’n deriven, com per exemple el de la manca de professionals en certes especialitats.

Una de les accions col·legials de relleu durant el 2019 va ser la producció de documents centrats, sobretot, en l’exercici, la deontologia o la salut pública. Es van abordat temes com ara els riscos per a la salut de l’oferta creixent del joc d’aposta online, la lluita contra les fake news en l’àmbit de la salut o el compromís de la professió amb la detecció i l’eliminació de la violència contra les dones.

La millora constant dels serveis que el CoMB vol oferir a tots els col·legiats queda especialment exemplificada amb la creació de l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) i la remodelació de la Unitat d’Atenció al Col·legiat (UAC).

En la part de l’Informe Anual sobre les empreses del Col·legi, s’informa sobre el Grup Med, el holding d’empreses del Col·legi de Metges de Barcelona, i s’ofereixen dades sobre totes les empreses del Grup Med i la seva activitat durant el 2019. Amb aquestes accions el Grup Med vol donar resposta a les necessitats dels col·legiats i clients, en un procés de millora continua de la qualitat.

Més informació: Informeanual.comb.cat