Orla
CoMB CULTURA I SOCIETAT

Crida per al projecte de conservació d’Orles

La Unitat d’Estudis Acadèmics del CoMB ha iniciat un projecte de conservació de còpies fotogràfiques de totes les orles de les diferents promocions de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. La primera de la qual en tenim constància és de 1862. La finalitat és tenir la fotografia de totes les orles en general i també la còpia individualitzada de cada metge i metgessa de les diferents promocions, per tenir un registre iconogràfic de tots els llicenciats a la Universitat de Barcelona, des del segle XIX. El Museu d’Història de la Medicina de Catalunya disposa d’unes setanta orles rebudes en donació pels metges o familiars de metges. Però, malauradament, encara en falta un nombre molt elevat per completar el projecte.

Aquesta nota és una crida per als metges que tinguin a casa o al seu despatx una orla, ja sigui la seva o la d’algun familiar, dels següents anys 1863, 1867, 1872, 1874, 1876, 1878, 1882, 1884, 1885, 1888, de 1890 a 1892, 1894, 1897, 1908, 1920, 1924, 1926, 1934, 1939, 1942, 1945, 1949, 1951, 1953, 1957, de 1959 a 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1971, de 1973 a 1978, 1980 i de 1982 al 2019. Estaríem summament agraïts si ens permetessin retratar-les. Des de la Unitat farien el tràmit de recollida i retorn en les condicions adequades. En el cas que no fos possible el desplaçament de l’orla, es podria acordar una visita per fer-ne la reproducció.

Si tenen una orla i volen col·laborar en el projecte es poden posar en contacte amb Sara Fajula, per correu electrònic, sfajula@comb.cat, o al telèfon 935678888 (ext. 1269) a fi de concretar com i quan es pot  fer el tràmit.


Miquel Bruguera,
director de la Unitat d’Estudis Acadèmics del CoMB