grup-med
Grup Med

Què és la Inversió Socialment Responsable?

La Inversió Socialment Responsable (ESG, per les seves sigles en anglès) és aquella que pren en consideració aspectes que difereixen dels purament financers, tals com factors ambientals, socials i de govern corporatiu.

En l’actualitat, cada vegada més empreses intenten contribuir a frenar el canvi climàtic. Aquest concepte implica la contribució activa i voluntària per part del sector privat a la millora social, econòmica i ambiental.

En aquest context neix la inversió socialment responsable com a resposta a les demandes socials. D’aquesta manera, a través de criteris econòmics, mediambientals i socials, el sector privat contribueix a aportar el seu gra de sorra al benestar social.

Els criteris ESG persegueixen, entre d’altres aspectes, la construcció d’un món i una societat que cuidi el medi ambient, que faci un ús eficient i responsable dels recursos naturals, la creació de ciutats del futur amigables per a les persones, amb empreses que practiquin la integració de gènere i racial en els seus equips, una bona gestió de riscos i una política de recursos humans respectuosa, eficient i de conciliació.

Els criteris ESG ofereixen oportunitats d’inversió a llarg termini en àmbits diversos:

  • Canvi climàtic: reducció de la petjada de carboni per part de les empreses, i millor utilització dels recursos naturals per evitar o pal·liar la desforestació, inundacions o sequeres.
  • Millores socials en educació, sanitat, igualtat, integració.
  • Recursos humans: gestió de personal, prevenció de riscos.
  • Governança: estudia la gestió de la mateixa companyia, independència del consell, remuneració dels directius, estratègia fiscal, relació amb els accionistes, gestió del risc, ètica en els negocis, comportament competitiu o corrupció.
  • Recerca: foment de projectes que redundin en un bé social, com la recerca contra el càncer o el desenvolupament de tecnologies que facin avançar la societat.
  • Tecnologia: edificis eficients, energies netes, seguretat en el maneig de dades.

Les bondats de la implementació d’aquests criteris ja les ha interioritzat tant l’inversor institucional com les grans gestores de patrimoni d’àmbit global, que són les que estan liderant el canvi, com demostra el fort increment de patrimoni gestionat sota aquesta mena de principis.

Cada vegada són més els inversors institucionals que segueixen algun tipus de criteri no estrictament financer a l’hora de gestionar els seus actius. Aquest tipus d’inversió ocupa ja un paper central en la indústria i, lluny de ser una moda passatgera, es tracta d’una fórmula demandada pel client i que ha arribat per quedar-se.

Més informació a Medipatrimonia Invest, SL, en tant que és agent financer d’Andbank España, SA., al telèfon 93 567 88 51 o a medpatrimonia.med.es