med
Grup Med

Propietaris i llogaters: drets i deures

Propietaris i llogaters Propietaris i llogaters

Recomanem obtenir assessorament a fi que la decisió s’ajusti a les situacions individualitzades. Aquest assessorament el podeu obtenir a Mediconsulting, fiscal i laboral, legal i comptable al telèfon 93 567 88 88 o a www.med.es.