Grup Med

Avantatges dels plans de pensions

La principal raó de ser dels plans de pensions és complementar els ingressos en el moment de la jubilació.

Els plans de pensions ofereixen una sèrie d’avantatges, com: la possibilitat de beneficiar-se d’una deducció fiscal de fins a un 25 %; l’opció de recuperar els diners estalviats; es pot decidir com es vol cobrar, en forma de capital (un pagament únic), en forma de renda financera (pagaments periòdics) o totes dues, i permeten rendibilitats adaptades al perfil de risc de cadascú.

El seu principal avantatge fiscal és que la quantitat aportada al pla redueix la base imposable en la declaració de la renda, fins a un màxim de 2.000 € a partir de 2021, si no excedeix el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.

Les aportacions als plans de pensions es poden fer en qualsevol moment i, des de Med1, s’aconsella  fer aportacions periòdiques (mensuals, bimensuals...), ja que permet planificar millor l’estalvi i aconseguir certs avantatges.

Per fer un pla de pensions, com més s’avanci a l’edat de jubilació, l’estalvi serà major. Períodes més curts d’estalvi requeriran un esforç major.

 

Per a més informació o assessorament sobre els plans de pensions a Med.