baixa laboral
Grup Med

Què cal saber sobre l’assegurança de baixa laboral

Per al professional autònom la simple possibilitat de viure una incapacitat temporal és motiu d’una gran inquietud i intranquil·litat. En molts casos, suposa un desequilibri econòmic, ja que es redueixen els ingressos mentre que les despeses continuen sent similars. Per ajudar a solucionar aquest problema, hi ha les assegurances de baixa laboral, que  garanteixen al treballador, en cas de malaltia o accident, un subsidi diari mentre no pugui exercir les seves tasques professionals.

L’assegurança de baixa laboral, també anomenada de subsidi, de renda diària o d’incapacitat laboral temporal, té com a objectiu restablir els ingressos econòmics de persones que desenvolupen una activitat per compte propi (autònoms, professions liberals, freelance), després de patir una alteració en el seu estat de salut, motivada per una malaltia o un accident, que els n’impedeixi temporalment i de forma total el desenvolupament.

Encara que aquest producte està especialment dissenyat per a les necessitats dels treballadors per compte propi, els treballadors per compte d’altri també el poden contractar, encara que amb unes limitacions quant a l’import del subsidi diari cobert.

Per a més informació sobre els diferents tipus d’assegurances a Medicorasse.