CoMB MÓN PROFESSIONAL

El metge davant l’estratègia i el programa de vacunació de la COVID-19

Document de Posició de la Comissió de Deontologia del CCMC

La Comissió de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va fer públic, el passat 16 de març, el Document de Posició “El metge davant l’estratègia i el programa de vacunació enfront de la COVID-19”, en el qual recorden que els metges i metgesses afronten una responsabilitat professional i ètica davant la societat en relació amb la vacunació: com a agents proactius en l’estratègia d’autoprotecció del col·lectiu i també com a generadors de confiança en la població. El document també recorda que són contràries a la bona pràctica mèdica les conductes que puguin incloure la recomanació de no vacunar, generar dubtes infundats al voltant de la vacunació o promoure’n desinformacions. 

Els autors insisteixen en la importància de fer pedagogia entre la ciutadania per tal que sigui conscient que les vacunes que finalment s’administraran per immunitzar enfront de la COVID-19 disposen dels mateixos nivells de seguretat que qualsevol altra vacuna emprada. Atès que un dels fets que ha pogut generar certa desconfiança és la rapidesa amb què s’han desenvolupat aquestes vacunes i la urgència amb què les agències reguladores les han aprovades, el document aclareix de manera clara els principals motius que han permès escurçar els temps de desenvolupament de les vacunes. 

Document de posició: www.comb.cat