COVID-19
CoMB MÓN PROFESSIONAL

Què sabem de la immunitat enfront del SARS-CoV-2?

El Grup d’experts, impulsat pel CoMB i ISGlobal, revisa el coneixement actual sobre la immunitat enfront del SARS-CoV-2 i emet un informe amb conclusions i recomanacions.

Amesura que la pandèmia de COVID-19 avança, també ho fa el coneixement sobre la magnitud, el tipus i la durada de la resposta immune que generem enfront del virus SARS-CoV-2, ja sigui com a resultat de la infecció natural o de la vacunació. Aquesta informació és essencial, ja que definirà en gran part l’evolució de la pandèmia i guiarà les estratègies que s’hagin d’adoptar per protegir les persones i les poblacions.

Amb aquest plantejament, el Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment Científic de la COVID-19 (GCMSC), promogut per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), amb el suport de l’Associació Catalana de Centres de Recerca (ACER), va publicar l’informe What do we know about Immunity to SARS-CoV-2? Implication for Public Health Policies, on fa una revisió del coneixement actual de la immunitat enfront del SARS-CoV-2 i de les implicacions en relació amb les polítiques de salut pública. L’informe es va presentar als professionals en un webinar el passat 24 de febrer.

La revisió aborda el que se sap de la resposta immune a la infecció, sobretot respecte als actors de l’anomenada immunitat adaptativa (anticossos, cèl·lules B i cèl·lules T CD4 i CD8), que és la que confereix memòria immunològica. També repassa el que es coneix fins avui sobre la immunitat generada per la vacuna i la necessitat de definir “valors de tall” que puguin predir si una persona tindrà protecció enfront de futures infeccions.

“Un any després de l’emergència del SARS-CoV-2, ja tenim una millor idea de la dinàmica de la resposta immune després de la infecció, però encara queden moltes preguntes obertes,” comenta Julià Blanco, membre del GCMSC, investigador d’IrsiCaixa i autor principal de l’informe. “Per exemple, encara no hem identificat marcadors relacionats amb la protecció i no ha passat prou temps per dir quant temps dura la immunitat,” afegeix.

El document acaba amb una sèrie de conclusions basades en l’evidència actual. La primera i més important és que la gran majoria de les persones genera una immunitat protectora que dura almenys sis mesos i, probablement, més. “Per aquesta raó, insistim que, en un context de dosis limitades, les persones que ja han passat la infecció no siguin considerades com a prioritàries per a la immunització,” assenyala la presidenta del GCMSC i autora principal del primer document del grup sobre grups prioritaris per a la vacunació, Silvia de Sanjosé.

Els experts també recomanen fer estudis prospectius per definir marcadors de protecció immune i valors de tall que simplificarien els assajos clínics de vacunes i ajudarien a decidir sobre la necessitat -o no- de revacunar. Adverteixen que l’emergència de noves variants virals podria comprometre l’eficàcia de vacunes existents i subratllen la necessitat d’efectuar una vigilància molecular tant en poblacions humanes com en animals susceptibles d’infecció. Finalment, insisteixen que la vacunació global és necessària, no sols des d’un punt de vista ètic, sinó també epidemiològic.

“La ciència entorn del SARS-CoV-2 avança a grans passes, i les conclusions d’aquest document hauran d’anar-se actualitzant de manera adient,” adverteix Blanco. 

Veure document complet.