CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Activitat formativa de l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL)

PROGRAMA FORMATIU
Formació i desenvolupament d’assistents clínics

En un entorn de manca de professionals mèdics i d’infermeria, en el qual s’estan implantant nous models d’atenció i es van incorporant noves professions, resulta evident la necessitat d’oferir una formació transversal i específica per a auxiliars i professionals no sanitaris, tots ells amb titulacions diverses.

Amb aquest objectiu, l’IFMiL ofereix aquest programa formatiu, que pretén aconseguir que els professionals esdevinguin “assistents clínics”.


CURS ONLINE
L’aplicació de la impressió 3D en medicina

Per fer una bona aproximació i conèixer quines són les principals aplicacions en medicina de la impressió 3D, en el curs tracten procediments, normativa, guies quirúrgiques, models anatòmics, implants personalitzats, etc. El curs es planteja en modalitat online i telepresencial, de manera que l’alumne pugui, des del campus virtual de l’IFMiL, tenir accés a una sèrie de materials audiovisuals de gran qualitat.


CURS GRATUÏT
Transformació digital de salut. Habilitats i tecnologies per a nous models d’atenció

Amb la direcció del doctor Òscar Solans, l’IFMiL ofereix aquest curs gratuït orientat a desenvolupar les habilitats comunicatives necessàries per desplegar amb èxit la visita telefònica o la videoconsulta. A més a més, el curs mostra com avança el desplegament territorial de l’eConsulta que, més enllà de l’Atenció Primària, també està arribant als hospitals. 


CURS
Habilitats comunicacionals i d’entrevista clínica a la consulta

Aquest curs està dissenyat des d’una perspectiva 100% pràctica i permet als participants treballar en grups reduïts de màxim 10 persones les habilitats necessàries per desenvolupar amb fluïdesa una comunicació d’èxit amb els equips, els pacients i les seves famílies. La sessió, que comptà amb eines altament participatives i dinàmiques de role play, permet així mateix la compartició d’experiències del dia a dia i el treball de casos reals de l’àmbit assistencial. El curs està dirigit i impartit pel doctor Josep Maria Bosch, coordinador de Catalunya del grup Comunicación y salud.


CURS ONLINE
Prescripció de l’exercici físic i nutrició en el sobrepès

Aquest curs online permet conèixer els factors genètics i ambientals de l’obesitat i el sobrepès, les claus d’un bon tractament dietètic i nutricional o les pautes d’exercici físic per diferents pacients. Inclou els hàbits i coneixements de la mà d’experts de la fisiologia i bioquímica de l’envelliment. Sempre des d’una perspectiva pràctica i orientada a l’aplicació a la consulta.


CURS ONLINE
Itinerari en salut digital

Telemonitorització, consultes virtuals, aplicacions mòbils per donar suport a la presa de decisions clíniques, intel·ligència artificial i realitat augmentada, el maletí del metge del s. xxi... El món digital i les seves eines estan canviant la manera de fer medicina. Com construir la identitat i reputació digital, conèixer què són els xatbots o com fer el seguiment de patologies utilitzant la tecnologia són objectius d’aquest curs. 

 

Més informació: www.ifmil.com