CoMB SECCIONS I COMARQUES

Itinerari autoformatiu en l’atenció no presencial

Mireia Sans, presidenta de la secció de Metges e-Salut

La secció de metges e-Salut, conscient del moment que estem vivint, ha participat en l’elaboració d’un itinerari autoformatiu en l’atenció no presencial que difondrem properament a través de l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL).  

En un primer bloc, farem un recorregut pels coneixements essencials en telemedicina, tant des del punt de vista de sistema com dels agents que l’integren (professionals, pacients i organitzacions). A continuació, i ja amb més detall, podrem centrar-nos en els diferents canals i processos que permeten fer aquesta atenció no presencial (l’e-consulta, la videoconsulta i la consulta telefònica) i, finalment, repassarem els aspectes fonamentals des de la perspectiva ètica i legal, coneixerem algunes bones pràctiques de la telemedicina, experiències existents, el seu impacte, així com recomanacions per a l’aplicació en la pràctica diària.