Nadala
CoMB CULTURA I SOCIETAT

Nadala sobre Malalties i metges als exvots pintats

La Junta del CoMB va felicitar el Nadal amb l’edició d’un llibret en el qual es reflecteix com  de presents estan els metges i les malalties en els exvots, una de les expressions de la religiositat popular que s’enfonsa en la nit del temps, els orígens dels quals ja es troben en les civilitzacions egípcies i mesopotàmiques. Els exvots són ofrenes que els devots lliuren a alguna divinitat en agraïment per un favor concedit.

La nadala es centra en els exvots pintats sobre tauletes de fusta i es fa una anàlisi de la seva història i geografia, els continguts i temes, la divisió de l’espai pictòric, els aspectes tècnics i, així mateix, s’assenyala un recorregut d’on es poden veure a Catalunya.

Accés a la Nadala.