IFMiL

Lluís Torner, Jaume Padrós, Iolanda Jordan, Lluís Esteve, Albert Ledesma i Belén Romero.

CoMB MÓN PROFESSIONAL SERVEIS COL·LEGIALS

IFMiL: una aposta per la formació contínua i el lideratge mèdic

Els quatre col·legis de metges catalans van presentar el nou Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL), una iniciativa de formació contínua que centrarà la seva oferta formativa en el lideratge professional com a valor essencial per impulsar canvis en la manera de treballar i d’organitzar-se dins el sistema sanitari.

L’IFMiL es va presentar durant la Jornada “Lideratge mèdic com a eina transformadora del sistema sanitari”, celebrada al Col·legi de Metges de Barcelona.

El nou Institut suposa una reformulació de tota l’oferta formativa transversal que oferien els col·legis de metges fins ara i treballarà per reforçar i potenciar el professionalisme. L’objectiu és aconseguir lideratges transformadors i promoure noves fornades de metges que garanteixin el relleu generacional i liderin aquesta transformació. Així ho va explicar el tresorer del la Junta del CoMB, Lluís Esteve, un dels coordinadors del projecte endegat pels quatre col·legis de metges catalans.

L’acte va comptar amb una conferència del físic Lluís Torner, director de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) que va ser presentada per la vocal de la Junta del CoMB, Iolanda Jordan. Torner va ser l’impulsor de l’ICFO l’any 2002 i sota la seva direcció, el centre s’ha convertit en un referent mundial en fotònica, una disciplina que estudia la generació, el control i la detecció de les partícules de llum o fotons i que té aplicació pràctica a gairebé totes les àrees de la nostra vida.

Durant la seva intervenció, Torner va parlar sobre el lideratge i la gestió i retenció del talent en una institució molt jove que acull estudiants de doctorat i investigadors post doctorals d’arreu del món. L’ICFO ha estat capaç d’atraure gent jove, preparada, amb talent i valors. Aquest lideratge professional del que va parlar Torner és l’esperit  de la proposta  de l’IFMiL. 

La gerent de l’IFMiL, Belén Romero, va presentar l’oferta formativa del nou Institut,  que anirà creixent progressivament i que planteja un nou model de formació basat en la innovació tecnològica i metodològica.

Un altre dels impulsors del projecte i membre del Consell de Govern de l’IFMiL, Albert Ledesma, va explicar la trajectòria formativa de lideratge que oferirà l’Institut en els propers mesos. Un itinerari formatiu que s’ha dissenyat per dotar el metge de les capacitats relacionals, gestores i estratègiques necessàries per ser líder d’ell mateix, de la seva pròpia consulta, d’un equip de treball o d’una institució, sempre en funció del moment curricular i professional en el qual es trobi cada professional. Va cloure la jornada el president del CoMB, Jaume Padrós.

Més informació a: www.ifmil.com

Accés al Suplement Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL)